Stichting Tara Clinic geeft boeken en voorlichtingsmateriaal uit die een bijdrage kunnen leveren aan de professionalisering van de gezondheidszorg en de individuele gezondheid.

De medische basiskennis voor elke gezondheidszorgverlener
Anatomie, fysiologie, diagnostiek, pathologie en therapie van het menselijk lichaam
Auteur: Dra. Véronique M.A. van Erp
Tara clinic 2010, 3e druk, ISBN 978-90-79663-01-9

Het boek “De medische basiskennis voor elke gezondheidszorgverlener” is geschreven voor een ieder die werkzaam is in de gezondheidszorg.
Het boek is geschreven op HBO-niveau om de professionalisering van de gezondheidszorg te vergroten.
Elk hoofdstuk begint met kennis van de anatomie en de fysiologie. Vervolgens worden de klachten beschreven en de mogelijke onderzoeken die verricht kunnen worden. Dit vormt de basis voor de beschrijving van de pathologie.
Tot slot wordt de in de reguliere geneeskunde gebruikelijke therapie beschreven. Door de overzichtelijke structuur kan het boek tweeledig gebruikt worden, namelijk als leerboek en als naslagwerk.

Bestellen
Het boek is te bestellen door een e-mail te sturen naar info@taraclinics.com met als onderwerp “Bestelling boek”. Vermeld in de mail uw naam en adres.
Na ontvangst wordt een verzoek tot betaling toegestuurd. Zodra wij de betaling ontvangen hebben, wordt het boek aan u toegestuurd.