Tara Clinic is een kliniek waarbinnen we een optimale gezondheid van het individu als doel stellen.
Onder de gezondheid van een individu wordt het welbevinden verstaan op zeven verschillende niveaus: somatisch, gevoelsmatig/emotioneel, daadkrachtig, sociaal, expressief, mentaal en spiritueel.

Aangezien het individu in de samenleving acteert, is onze aanvullende doelstelling:
‘Het bevorderen van de professionalisering van de gezondheidszorg door met name de integratie van de reguliere en de alternatieve geneeswijzen’.
De Tara Clinic is hierom een zogenaamde CAM-kliniek (Complementaire en Alternatieve Geneeswijze), waarbij de reguliere geneeskunde gecombineerd wordt met de alternatieve geneeskunde.

Om onze doelstellingen te kunnen verwezenlijken, kent Tara Clinic de volgende stromingen:


Godin Tara

Tara is een witte godin. Zij is de meest vooraanstaande godin van het Tibetaanse Mahayana-boeddhistische pantheon. Haar naam betekent redster.
Tara personifieert wijsheid en erbarmen (mededogen). In haar witte gedaante is zij de beschermster van vrede, gezondheid en vrijheid. Deze vijf begrippen vormen samen de basis van de Tara Clinic.
Godin Tara heeft 21 uiteenlopend gekleurde verschijningsvormen en is een vrouwelijke equivalent van de mannelijke bodhisattva.