Tara clinic is een kliniek waar de gezondheid van het individu centraal staat. Onder de gezondheid van het individu wordt het welbevinden op zeven verschillende niveaus verstaan: somatisch, gevoelsmatig/emotioneel, daadkrachtig, sociaal, expressief, mentaal en spiritueel.

Aangezien het individu in de samenleving leeft, hecht de Tara clinic veel waarde aan het bevorderen van de professionalisering van de gezondheidszorg door met name de integratie van reguliere en alternatieve geneeswijze.

De Tara clinic kent de volgende stromingen: